Back to top

MANIFEST TURISME SOSTENIBLE 

 

DRAP-ART MANIFEST TURISME SOSTENIBLE 

 

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el Drap-Art es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística. Així mateix, ens comprometem a motivar i formar al nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant interna com externament sobre els avanços i actuacions mediambientals de l’associació.Realitzem activitats culturals i de sensibilització ambiental que es desenvolupen en la gran majoria en edificis emblemàtics i altres indrets històrics del barri Gòtic de Barcelona, ressaltant el seu valor arquitectònic i artayent, entre altres, un turisme cultural i respectuós a la ciutat, amb un interès real per l’arquitectura, l’art, el disseny, l’artesania i la cultura de la societat que visiten, i respectuosos amb el medi ambient.

D’igual manera, la nostra  Associació manifesta el compromís exprés de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels nens i nenes, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal. Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció i la participació de totes els nostres associats y audiencia. Per a això, posem al servei de la industria hotelera i de turisme, els nostres serveis d’activitats culturals de sensibilització ambiental i social per crear una sinergia en valors i potenciar una economia local més verda. 

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.