Back to top

Res desapareix, tot es transforma

Qui som

Som una associació d’artistes, gestors culturals i persones creatives de diverses disciplines que hem creat el Drap-Art amb l’objectiu de fer visibles, a través de l’art, els desastres ecològics ocasionats per la nostra societat de consum actual i de proposar estils de vida alternatives, més sostenibles.

Drap-Art neix el 1995, a Barcelona, com una plataforma per a artistes que recuperen el concepte de l’objet trouvé i ho posen en el context d’una reflexió sobre el seu entorn i les seves problemàtiques.
Drap-Art ha estat present a més que 16 països i als seus 23 anys d’activitat el projecte va ser estès a les Amèriques, amb activitats habituals a Barcelona, Montevideo i Pittsburgh, i des de 2017 també a Buenos Aires, difonent el treball de més que 780 artistes i realitzant activitats de sensibilització per a tots els públics.
Drap-Art s’ha convertit en una xarxa de l’emergent sector d’artistes, dissenyadors, artesans i altres professionals creatius catalans que treballen amb andròmines i fomenta l’intercanvi amb artistes d’altres parts del Estat Espanyol, Europa i la resta del món.

Des d’aquestes premisses, funciona d’una banda com a trampolí per a artistes joves al món professional d’art, crea oportunitats laborals i fomenta l’intercanvi amb artistes experimentats i d’altra banda actua com una campanya de sensibilització que es fa ressò i dissemina les reflexions dels seus artistes, al voltant de qüestions mediambiental i socials, convidant al públic a consumir més responsablement, canviar d’hàbits i respectar l’eslògan de les tres Rs (reduir, reutilitzar i reciclar).

La filosofia de Drap-Art s’està estenent a altres camps de l’acció social i cultural com a premissa per sobreviure en el temps actual de crisi econòmica, social i mediambiental, promovent l’art com a eina d’experimentació i transformació. Els hàbits d’utilitzar i llençar han de ser redirigits cap a la consciencia que res desapareix, tot es transforma.

Missió

La missió de Drap-Art és oferir una plataforma per a artistes que treballen amb conceptes com la sostenibilitat, la reutilització i l’ús més eficient dels recursos a través de festivals, exposicions, tallers, esdeveniments i espais per al debat, per educar i entretenir amb temes ambientals i socials, a través de la creativitat i l’art.

A més, generar un impacte positiu en les generacions més joves, artistes sostenibles i persones interessades en dur a terme accions per crear consciencia al voltant dels problemes ambientals i problemàtiques socials.

Visió

Despertar la consciència col·lectiva, a través de l’art i la creativitat, oferir un punt de referència per a la lluita a favor del medi ambient i la inclusió social. Donar a conèixer solucions positives a favor d’un món més sostenible socialment, ambientalment i econòmicament. Contribuir al canvi del hàbit de comprar i llençar a hàbits de cura, de fer-te responsable del teu consum i dels teus residus, i de reduir, reaprofitar i reciclar.

Objectius

  • Promoure l’emergent sector d’artistes que treballa amb materials descartats, utilitzant el reciclatge creatiu com a eina per recolzar la transformació en l’art, el medi ambient i la societat.
  • Liderar una xarxa per al reconeixement d’artistes i emprenedors que té en compte el concepte dels 3Rs: reduir, reutilitzar i reciclar.
  • Incorporar els temes fonamentals del desenvolupament sostenible, com el canvi climàtic, el consum sostenible, la reutilització i la prevenció de residus, en l’educació, l’ensenyament i aprenentatge mitjançant l’experimentació artística.
  • Concebre mètodes participatius a través de l’art orientats cap a sectors socials diferenciats, que els donen autonomia, en ordre de canviar la seva conducta i facilita l’adopció de mesures a favor del desenvolupament sostenible.
  • Donar una oportunitat als treballs d’artistes que reutilitzen materials descartats, impedint que acabin a l’abocador i fomentant una nova indústria cultural creativa, verda i circular.