Back to top

Convocatòria oberta – Participa al Mercat Drap-Art 2024!

Convocatòria oberta – Participa al Mercat Drap-Art 2024 a la plaça Reial! 
Benvolguda comunitat Drap Art,
Ens emociona anunciar l’obertura de la convocatòria per al Mercat Drap-Art’24 a Plaça Reial, un espai que celebra la creativitat sostenible i ofereix una oportunitat única per a exposar i vendre obres originals elaborades amb materials reciclats.
Bases de la convocatòria:
1. Ser soci/a de Drap Art:
La participació en la convocatòria requereix tenir al dia la quota de soci o sòcia del 2024 del Drap-Art.
2. Criteris d’avaluació:
● Els productes han de ser realitzats amb materials reciclats.
● També es valoraran productes creats amb materials sostenibles.
● Productes artesanals que no s’han fet amb materials reciclats, només s’acceptaran en casos excepcionals, com les suplències.
● Productes hauran de ser creatius i artístics, originals i innovadors i tenir un bon acabat.
3. Diversitat en l’oferta:
Se seleccionaran les propostes més destacades d’un mateix tipus de producte per a garantir una oferta variada.
4. Compromisos:
● Assistència obligatòria tots els dissabtes de la temporada.
● Notificació amb almenys una setmana d’antelació en casos d’absència no justificada, per una causa major, com posar-se malalt. Absències planificades, s’hauran de notificar en el moment de la inscripció o amb al menys 2 mesos d’antelació.
● Compromís de cobrir la quota del dia en cas de falta sense previ avís o en cas que l’organització no hagués pogut cobrir la plaça.
5. Responsabilitat i diligència:
● Lliurament puntual de la documentació requerida per fer les inscripcions dels titulars.
● Subministrament oportú del material necessari per a la promoció del mercat i els seus expositors, sobretot fotografies de qualitat dels productes.
● Compliment rigorós dels terminis de pagament.
6. Valoració de trajectòria:
● Antiguitat com a soci/a de Drap-Art i participació en el mercat.
● Implicació activa en l’associació i els seus projectes.
● Identificació amb els valors de Drap Art.
● Responsabilitat i esperit cooperatiu.
Llegeix les bases detalladament, completa els formularis d’inscripció, podeu trobar-ho tot aquí sota.
Aquesta convocatòria és una oportunitat excepcional per a destacar la importància de la economia circular, la creativitat responsable i la reutilització de materials. Volem construir un espai on l’art i la sostenibilitat es fusionin per a inspirar a la nostra comunitat i crear un món més feliç.
Animem a totxs els i les artistes compromesxs amb la transformació a participar en la convocatòria del Mercat Drap-Art’24 en Plaça Reial!
Recordeu que cada petit gest compta, i el vostre compromís amb un estil de vida més sostenible és una inspiració per a tots nosaltres.
Agraïm el vostre suport continu i esperem amb entusiasme les vostres propostes.
Afectuosament,
Drap-Art, on res desapareix i tot es transforma